Reglement

Arena: Bislett Stadion, 400m rundbane

Distanser: 5000 meter (12,5 runder) og 10000 meter (25 runder)

Klasser: Kvinner senior (15-34 år), menn senior (15-34 år), kvinner veteran (35 år og eldre) og menn veteran (35 år og eldre). Barn kan ikke delta på Kvalheimmila, født 2007 eller yngre.

Mosjon og elite: Kvalheimmila er et mosjonsarrangement på bane, og mosjonsarrangementsregler følges. I tillegg vil noen eliteheat for friidrettsutøvere settes opp for å ivareta disse, slik at deres resultat er gyldig i Norges Friidrettsforbunds statistikker. Se mer info under «eliteheat».

Sko: Deltakerne på Kvalheimmila kan bruke sko godkjent for gateløp (<40mm). Se «eliteheat» for egne regler.  

Startnummer: Startnummer festes med sikkerhetsnåler synlig på brystet, og må ikke brettes, klippes eller skjules.

Kjønnsinndeling: Kvinner og menn løper sammen.

Tidtaking: Kvalheimmila er et mosjonsløp på bane, og vil bruke EQ timings transpondersystem for å ta tiden. Se «eliteheat» for egne regler. 

Heatstørrelse: Hvert heat er begrenset til 50 personer. Se «eliteheat» for egne regler.

Eliteheat: Norges Friidrettsforbunds regler følges for noen eliteheat. Deltakerne må ha helårslisens, bruke baneløpsgodkjente sko (<25mm, allment tilgjengelig) og har personlig rekord bedre enn tidene under. I eliteheatene benyttes målfoto. Det er maksimalt 25 løpere per heat. 

  • 10000 menn: 33.59 eller bedre.
  • 5000 menn: 16.59 eller bedre.
  • 10000 kvinner: 39.59 eller bedre
  • 5000 kvinner: 19.59 eller bedre.

Smittevern

Arrangementets smittevern følger nasjonal og kommunal forskrift.

  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
  • Deltakerantallet er begrenset til 800 personer fordelt på grupper på 200.
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, med rutiner for grundig vask av hender og idrettsutstyr før og etter aktivitet.
  • Minimumavstand på en meter mellom personer deltaker ikke løper konkurransen.
  • Det skal føre oversikt over hvem som deltar på arrangementet, hvor det kreves navn, mobilnummer, klubb og bostedskommune. Innsamlet data vil slettes etter 14 dager.
%d bloggere liker dette: