Reglement

Arena: Bislett Stadion, 400m rundbane

Distanser: 5000 meter (12,5 runder) og 10000 meter (25 runder)

Klasser: Kvinner senior (15-34 år), menn senior (15-34 år), kvinner veteran (35 år og eldre) og menn veteran (35 år og eldre).

Elitefelt: Det blir eliteheat for friidrettsutøvere, hvor deltakerne må ha helårslisens, bruke godkjente sko og ha personlig rekord bedre enn kravene under. Disse feltene er satt opp etter reglementet til NFIF.

10000 menn: 32.59 eller bedre.

5000 menn: 15.59 eller bedre.

10000 kvinner: 37.59 eller bedre

5000 kvinner: 18.29 eller bedre.

Sko:

Løperne i elitefeltene må bruke sko godkjent til baneløp av World Atheltics

De andre deltakerne kan bruke sko godkjent til gateløp (<40mm).

Startnummer: Startnummer festes med sikkerhetsnåler synlig på brystet, og må ikke brettes, klippes eller skjules.

Kjønnsinndeling: Kvinner og menn løper sammen.

Tidtaking:

Mosjonsfeltene: Kvalheimmila er et mosjonsløp på bane, og vil bruke EQ timings transpondersystem for å ta tiden.  

Elitefeltene: For at friidrettsutøverne skal få en tid gyldig for NFIFs statistikker, må det benyttes målfoto. Se krav over for elitefeltene.

Heat: Hvert heat er begrenset til 25 personer, jf. NFIFs smittevernsregler. Ved endring av reglene vil maksimal heatstørrelse endres.

Seeding: Antatt raskeste løper start ytterst, antatt nest raskeste nest ytterst, osv.

Smittevern

Myndighetene har gitt generelle regler og anbefalinger for smittevern. I tillegg har NFIF gitt kjøreregler

  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, med rutiner for grundig vask av hender og idrettsutstyr før og etter aktivitet.
  • Det anbefales ikke å benytte offentlig transport.
  • Garderober og dusjanlegg skal ikke benyttes.
  • Minimumavstand på en meter mellom personer.
  • Idrettslaget/foreningen bør bortvise personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.
  • Det skal føre oversikt over hvem som er innom arrangementsområdet, hvor det kreves navn, mobilnummer, klubb og bostedskommune. Innsamlet data vil slettes etter ti dager.
%d bloggere like this: